Cookies

Candyspot.nl, opererend als Sweet Supply B.V.(hierna ook aangeduid als "wij" of "ons"), streeft ernaar producten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Het respecteren van de privacy van onze klanten en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van ons bedrijf. Wij willen daarom transparant maken hoe wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website (hierna ook "u", "u" of "uw" genoemd). Dit wordt in meer detail uitgelegd in het privacybeleid, met als belangrijkste punt dat Sweet Supply zich zal houden aan de "Telecommunicatiewet". Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Naam en contactgegevens
Sweet Supply B.V. Regentessenlaan 22 3233 DJ in Oostvoorne Telefoonnummer: 06-29590693 E-mailadres:[email protected]

Sweetsupply
Sweetsupply biedt consumenten de mogelijkheid om producten voor zichzelf of voor een ander online te bestellen en thuis of op een ander adres te laten bezorgen. Adressering gebeurt door het invullen van het leveringsadres.

>

Verwerking van persoonsgegevens
In verband met onze diensten kunnen wij zowel direct als indirect persoonsgegevens (al dan niet verstrekt door de gebruiker) verzamelen en registreren.

Deze persoonsgegevens omvatten de contactgegevens van de verzender, de contactgegevens van de ontvanger, het e-mailadres van de verzender en de rekening-/creditcardgegevens van de verzender, het IP-adres van de gebruiker. Wij zullen niet langer persoonsgegevens verzamelen, dan redelijkerwijs nodig is om producten en diensten te leveren en/of voor de hierin beschreven doeleinden. Bovendien zullen wij niet langer persoonsgegevens verzamelen in een vorm van informatie bewaren waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Voor de verwerking van betalingstransacties werken wij samen met een betalingsdienstaanbieder (PSP). Deze PSP verwerkt ook persoonsgegevens waarvoor hij verantwoordelijk is. Op verzoek kunnen wij informatie van deze PSP verstrekken.

De verwerking van persoonsgegevens door Sweet Supply gebeurt voor verschillende doeleinden
-de uitvoering van de bestelling voor de levering en betaling van snoep en chocolade,
Optimalisatie van de dienstverlening,
Marketing-doeleinden, zoals het informeren van gebruikers over prijskortingen of promoties.

Ook worden statistische gegevens verzameld en gebruikt om de websites en diensten van Sweet Supply te optimaliseren. Ook gebruiken we transactiegegevens om misbruik te voorkomen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij ontvangen alleen met toestemming voor marketingdoeleinden. Indien u geen (direct) marketing wenst te ontvangen, kunt u dit kosteloos en eenvoudig aangeven via de link "uitschrijven" of "unsubscribe" in de mailings die u van ons ontvangt.

Cookies
strong>Cookies
Wij gebruiken functionele, communicatie-, analytische en andere cookies. Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal)instellingen te onthouden. Anderzijds registreren cookies de websites die een gebruiker bezoekt en kunnen zo de interesses van de gebruiker inschatten. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruiker. Ze slaan alleen voorkeuren en interesses op die gebaseerd zijn op het surfgedrag van de gebruiker.

Sweet Supply kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:
om het gebruik van hun website te analyseren/optimaliseren
-Meer gebruikersgerichte informatie op hun website publiceren
- Gerichte berichten sturen, waaronder informatie over diensten
Deelname aan marketingactiviteiten in verband met Sweet Supply-producten

.

Het gebruik van cookies kan via de browserinstellingen worden uitgeschakeld. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen telkens opnieuw worden ingevoerd. Het bovenstaande geldt alleen voor de eigen cookies van Sweet Supply.

>

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van:
-instellingen die betrokken zijn bij de financiële verwerking van betalingen, zoals betalingsdienstaanbieders.
-Aan derden die door ons worden ingeschakeld in verband met de marketing, productie en uitvoering van de producten en diensten van Sweet Supply.
-aan onderzoeksinstanties en autoriteiten indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn aan derden indien u/de betrokkene vooraf toestemming heeft gegeven
-aan derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van u/de betrokkene of onze rechten te beschermen

Beveiliging
Sweet Supply zal passende organisatorische en technische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en misbruik, verlies of wijziging ervan te voorkomen. De veiligheid van de betaalschermen en het afrekenen van Sweet Supply producten wordt voortdurend geoptimaliseerd. Het bevel werkt via de zogenaamde Secure Socket Layer (SSL)-technologie. Het verstrekken van valse (betalings)informatie is strafbaar. Misbruik van de Sweet Supply website en betaalmiddelen zal worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten en, indien van toepassing, aan het Bureau Krediet Registratie te Tiel.

Wijziging of verwijdering van gegevens
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar bovenstaand adres, waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. In het kader van een inzageverzoek brengen wij per verzoek maximaal de wettelijke vergoeding in rekening. De termijn van vier weken gaat in op de datum van ontvangst van de betaling van bovengenoemd bedrag. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door Sweet Supply, neem dan contact met ons op via de klantenservice.

Wijzigingen in de regelgeving inzake gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de huidige en toepasselijke wet- en regelgeving. Het wordt daarom aanbevolen dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.